Kakovost s tradicijo

zgodovina, fizioterapija, trgovina

Za začetek našega delovanja na področju fizioterapije lahko štejem leto 1980, ko sem se priključil, takrat ustanovljeni, razvojni skupini pri Gorenjskem društvu za cerebralno paralizo (prvo v Sloveniji), žena Vida pa je delala v razvojnem oddelku kranjskega vrtca.

Tako sem prisluhnil potrebam in sem se, v sodelovanju z zdravniki, (dr.Tatjano Dolenc Veličkovič, dr. Fedor Pečak, dr. Hilda Velčkov, dr. Aleš Demšar in dr. Eriko Udovič), fizioterapevtov in starši otrok, lotil zahtevnega razvoja stolčka za otroke z motnjami v razvoju. Predvsem je bilo potrebno slediti zahtevam po prilagodljivosti in individualnim nastavitvam v funkciji preprečevanja sekundarnih deformacij, ki nastajajo zaradi ne pravilnega sedenja.

To pa je bil šele prvi korak, saj je bilo za izdelavo potrebno najti izdelovalca. Zaradi malo serijskega značaja take proizvodnje ga žal nismo našli in sem se tega lotil kar sam. V letu 1983 je bil stolček v dveh velikostih izdelan, testiran in tudi predstavljen v okviru Zveze DCP Slovenije, na sejmu “Vse za otroka”v Celju in prejel najvišjo nagrado za vrhunski izdelek – Zlato zibko.

Po osamosvojitvi Slovenije, smo v letu 92 ustanovili podjetje VIJA TERAPIJA Naklo, ki je nasledila prejšnjo samostojno obrt, svojo dejavnost pa smo precej razširili in s tem tudi povečali ponudbo.

In kaj je bilo tisto kar nas je leta 2000 spodbudilo, nas motiviralo in navdalo s toliko pozitivne energije in verovanja v zastavljeni cilj, da smo vztrajali in zgradili Vita center? Kakšno je njegovo življenjsko vodilo in poslanstvo?

Ker osebno v preteklosti nisem razmišljal o kaj podobnem, mi je še najbližja razlaga ta, da so se v nekem danem trenutku združile vse potrebne energije in situacije: tako v pogledu stanja v našem kmetijstvu (center je adaptacija večje, domače kmetije), naravni razvojni stopnji našega prejšnjega podjetja Vija terapija Naklo, dotedanjih pridobljenih izkušen in materialnih danostih.

Vsem v naši družini je šport blizu, prav vsi smo se z njim aktivno ukvarjali, blizu nam je narava in sploh zdravi načini življenja. In osnovna usmeritev, povezana z dotedanjim delovanje podjetja Vija terapija, je bila tu. “Življenje je gibanje, gibanje je življenje” je bil od tistega trenutka dalje in bo za vedno ostal, naše vodilo in tudi uradno zaščiteni slogan Vita centra. Simbolizira ga že sama beseda VITA. Ta izrek in beseda sta zelo širokega pomena, v osnovi pa predstavlja vitalnost, zdravje, rekreacijo, šport, dobro počutje in v to so usmerjene prav vse posamezne dejavnosti Vita centra.

Kakovost s tradicijo - G. Zupan in Eneaa

Danes, ko je za nami že nekaj let delovanja novega Vita centra in kar v veliki meri tudi spreminjanja osnovnega koncepta, saj smo se v celoti usmerili v projekte združene z zdravjem, naravo in v dobro človeka, vidimo šele pravo vizijo v postavitvi “CENTRA ZDRAVJA IN SVETLOBE”.

g. Janez Zupan

lp kakovost s tradicijo

Izdelki po meri – lastna proizvodnja

Pri terapiji je izbira rekvizitov vitalnega pomena

Podjetje Vita center d.o.o. je strokovnjak na področju izdelave lesenih in oblazinjenih pripomočkov v fizioterapiji/delovni terapiji ter pripomočkov za otroke z motnjami v razvoju. Nekateri izmed njih spadajo med medicinsko terapevtske pripomočke (ZZZS):

Naše izdelke razvijamo v sodelovanju z zdravniki in specialisti s področja fiziatrije, pediatrije in fizioterapije.

Skupaj s strokovnjaki razvijamo paleto pripomočkov za terapijo, ki omogočajo tako fizioterapevtu kot tudi pacientu pravo oporo in hitrejši potek rehabilitacije. Za profesionalno uporabo v terapiji in uporabo doma priporočamo še:

Večina naših izdelkov je narejena iz lesa, ki je lakiran z laki na vodni osnovi. Pri oblazinjenem programu zaradi obstojnosti in možnosti čiščenja, uporabljamo umetni skaj in Airex® blazino.

Strankam omogočamo izdelavo po meri, saj se še posebej pri otrocih z motnjami v razvoju zavedamo kako pomembna je pravilna velikost in namembnost posameznega pripomočka, za njihov lažji vsakdan.

lp kakovost s tradicijo (1)