Kdaj povečati težavnostno stopnjo elastičnega traku?

Kdaj povečati težavnostno stopnjo elastičnega traku?

Pri doseganju svojih ciljev pri rehabilitaciji, oblikovanju telesa ali le izboljšanju svojega počutja, je zelo pomembno, da se naša vadba in težavnostna stopnja nadgrajuje. Thera-Band® s pomočjo svojega barvno kodnega sistema težavnostnih stopenj omogoča nadgradnjo in nam hkrati daje motivacijo pri doseganju cilja.

Pri izvajanju vaj celega telesa moramo upoštevati, da so naše mišice na celem telesu različno močne, kar pomeni, da potrebujemo vsaj 3 različne težavnostne stopnje elastičnega traku za čim boljši učinek vaj posameznih mišic.

Thera-Band® elastični trak mora biti že v začetnem položaju vaje rahlo napet. Vaja se izvaja počasi in enakomerno v obe smeri (razteg in krčenje traku). Izogibajte se raztegu večjemu od 300%! Uporaba na lastno odgovornost.

Težavnostno stopnjo elastičnega traku zamenjamo, ko nam vaja ob pravilnem izvajanju postane prelahka. Pred zamenjavo težavnostne stopnje najprej še dodatno skrajšamo (zavijemo okrog roke / noge) dolžino elastičnega traku, ki jo uporabljamo. Težavnostne stopnje si sledijo kot je navedeno v tabeli.